invest-alliance.eu Създаването на модерен Европейски университет

Създаването на модерен Европейски университет

Визията на „INVEST“ е да създаде модерен европейски университет, задоволяващ нуждите и изискванията на новото поколение европейци като лидери във въвеждането на устойчив живот в регионите в цяла Европа. Ние виждаме „INVEST“ като напълно функционираща, иновативна и възходящо развиваща се мрежа от университети, постигаща по-високи стандарти в образованието, обучението, научните изследвания и иновациите чрез международна синергия и високи постижения, поемайки по-големи отговорности към развитието на приобщаващо общество и икономика, основана на знанието.

За постигане на визията до 2025 г. студентите играят важна роля в бъдещото му развитие. Освен че се фокусират върху осигуряването на качество в образованието и преподаването, усилията ни са насочени и към променящите се нужди и очаквания на учащите. Обучението, ориентирано към студента, става реалност и студентите участват активно в развитието на своето обучение, в откриването на нови знания и всеки процес на вземане на решения в INVEST.

Създавайки този европейски университет, ние:

• ИНВЕСТИРАМЕ в повишаване на устойчивостта и приобщаването на регионите, в които партньорите са включени

• ИНВЕСТИРАМЕ в иновациите на нашата образователна система и изследователски методи

• ИНВЕСТИРАМЕ в нашите студенти, за да станат активни граждани и професионалисти в Европа