Virtual campus е основният инструмент на университетския съюз INVEST, който ще действа като основна информационна и комуникационна платформа.

VIRTUAL CAMPUS