invest-alliance.eu Кои сме ние:

Кои сме ние:

Европейският университетски алианс “INVEST” обединява Словашкия аграрен университет (SUA) в Нитра, Словакия, Висшето училище по агробизнес и развитие на районите (ВУАРР) в Пловдив, България, Тесалийския университет (UTH) във Волос, Гърция, Университета за приложни науки Карелия (Karelia UAS ) в Йоенсуу, Финландия, и Университета за приложни науки Ван хол Лоренщайн (VHL) в Леуварден и Велп, Холандия чрез споделен богат опит и общ профил като интернационализирани институции за изпълнение на инициативата на Европейската комисия за формиране, реализация, устойчивост на Европейски университети.

Укрепване на връзката между преподаване, научни изследвания, иновации и трансфер на знания

Водени от идеята за укрепване на връзката между преподаване, научни изследвания, иновации и трансфер на знания, насърчаване на мобилността и повишаване на качеството и високи постижения в образованието и научните изследвания, петте европейски университета обединяват усилията си въз основа на предишното си сътрудничество в европейското образование, проекти за научни изследвания и мобилност за постигане на общата им цел - създаване на европейски университетски алианс, наречен „Иновации за регионално устойчиво развитие – Европейски университетски алианс – ИНВЕСТ“ (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance – INVEST), насочен към сътрудничеството им за разработване на съвместни и иновативни образователни и изследователски учебни програми, както и изпълнението на многоезичното обучение, хибридно и базираното на работа обучение и европейските мобилности.

invest-alliance.eu Укрепване на връзката между преподаване, научни изследвания, иновации и трансфер на знания

3 цикъла на обучение - бакалавър, магистър и доктор

Алиансът „INVEST“ реализира дейността си към студентите от всичките 3 цикъла на обучение – бакалавър, магистър и доктор, заедно с академичния и неакадемичния състав на партньорските университети в алианса. Алиансът изгражда своята същност върху четирите стратегически стълба: (1) Конкурентно образование и ценни резултати от обучението, (2) Колективни изследвания и иновации, (3) Високо ниво на мобилност в Европа и (4) Работа в мрежа като платформа за бъдещо образование и изследвания, обхващащи основни фокусни области като вода, енергия, храна и околна среда, качество на живот и предприемачество. Създавайки „живи лаборатории“ (Living Labs) като иновативни платформи на четворната спирала (изследвания, образование, компании/НПО и държавни институции) сътрудничество със заинтересованите страни от регионите, заедно с иновативни решения, като виртуалният образователен хъб (Virtual Campus) или интегрираната платформа “EDUC8EU
“, алиансът “INVEST” създава добри условия за изграждане на модерен европейски университет, задоволяващ нуждите и изискванията на новото поколение европейци като лидери за въвеждане на устойчив живот в регионите в цяла Европа, в това число отговаряйки и на настоящите глобални предизвикателства, определени в рамките на Целите на ООН за устойчиво развитие.
 

invest-alliance.eu 3 цикъла на обучение - бакалавър, магистър и доктор