Водени от идеята за укрепване на връзката между преподаване, научни изследвания, иновации и трансфер на знания, насърчаване на мобилността и повишаване на високото качество и високи постижения в образованието и научните изследвания, петте европейски университета обединяват усилията си.

ОТНОСНО INVEST