invest-alliance.eu

Konkurenčná univerzita pre udržateľnú spoločnosť

Vitajte v spoločnosti INVEST

INVEST –  Projekt Európske univerzity je aliancia, ktorá združuje päť európskych univerzít: Slovenskú poľnohospodársku univerzitu (SPU) v Nitre, Slovensko, University of Agribusiness and Rural Development, Plovdiv, Bulharsko, University of Thessaly, Volos, Grécko, Karelia University of Applied Sciences, Joensuu, Fínsko, Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences, Leeuwarden, Holandsko. Partneri projektu, ako internacionalizované inštitúcie zamerané na implementáciu iniciatívy Európskej komisie pre vznik a hodnotenie európskych univerzít, zdieľajú svoje rozsiahle skúsenosti, ako aj spoločný profil.

Získajte viac informácií o projekte INVEST ALLIANCE

Najnovšie správy

Európska aliancia 8 univerzít

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

ČO O NÁS ĽUDIA HOVORIA

Naše referencie

Social Feeds

Inovácia a udržateľnosť

Výskumu