INVEST vnímame ako plne fungujúcu, inovatívnu a zdola nahor sieť univerzít, ktorá dosahuje vyššie štandardy vo vzdelávaní, odbornej príprave, výskume a inováciách prostredníctvom medzinárodnej synergie a excelentnosti, pričom preberá väčšiu zodpovednosť za rozvoj inkluzívnej spoločnosti a znalostnej ekonomiky.

INVEST SOCIETY