Päť európskych univerzít, vedených myšlienkou posilnenia prepojenia medzi výučbou, výskumom, inováciami a prenosom vedomostí, podporou mobility a zvyšovaním vysokej kvality a excelentnosti vo vzdelávaní a výskume, spája svoje úsilie.

O SPOLOČNOSTI INVEST