Virtual campus je hlavným nástrojom univerzitnej aliancie INVEST, ktorý bude pôsobiť ako hlavná informačná a komunikačná platforma.

VIRTUAL CAMPUS