invest-alliance.eu

INVEST-verkoston painopistealueet

INVEST-verkoston toiminnassa korostuu kestävän aluekehityksen edellyttämien tietojen, taitojen ja asenteiden tavoitteellinen rakentaminen. Kokonaisuudessa huomioidaan myös yrittäjyys ja johtajuus, itsenäinen ja kriittinen ajattelu, kansalaistietoisuus sekä jokaisen yksilön vastuu kestävästä kehityksestä.

Painopistealueet ovat seuraavat:

Painopistealueet ovat seuraavat:
Painopiste A: Vesi, energia, ruoka ja ympäristö
•    Ilmastokestävä aluekehitys
•    Kestävä, älykäs maatalous
•    Vesiviljely
•    Elintarviketurva
•    Elintarviketurvallisuus
 
•    Vesihuolto
•    Energiamurros
•    Vihreät energiat
•    Luonnon- ja kulttuuriperintö Painopiste B: Elämänlaatu
•    Koulutus ja valmiuksien kehittäminen
•    Kaupungin ja maaseudun välinen suhde
•    Euroopan kansalaisuus
•    Julkisten palvelujen takaaminen ja niiden laatu                                                                                                                              
 
Painopiste C: Yrittäjyys
•    Kiertotalous/biopohjainen talous
•    Työpaikkojen luominen ja inhimillisen pääoman hallinta
•    Uudet liiketoimintamallit ja älykkäät teknologiat
•    Alueellinen kestävyyslähtöinen kapitalismi ja biopohjaiset teollisuudenalat