invest-alliance.eu Nykyaikainen eurooppalainen yliopisto

Nykyaikainen eurooppalainen yliopisto

INVEST-verkoston visiona on luoda nykyaikainen eurooppalainen yliopisto, joka täyttää uuden sukupolven eurooppalaisten tarpeet ja vaatimukset heidän toimiessaan kestävän kehityksen edistäjinä Euroopan eri alueilla. Näemme INVEST-verkoston täysin toimivana, innovatiivisena ja alhaalta ylöspäin suuntautuvana korkeakouluverkostona, joka saavuttaa asettamansa kunnianhimoiset tavoitteet koulutuksessa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa kansainvälisen synergian ja huippuosaamisen avulla. INVEST kantaa osaltaan vastuuta osallistavan yhteiskunnan ja osaamistalouden kehittämisestä.
Opiskelijoilla on merkittävä rooli verkoston kehittämisessä, jotta visio on saavutettavissa vuoteen 2025 mennessä. Koulutuksen ja opetuksen laadunvarmistukseen keskittymisen lisäksi toimilla vastataan opiskelijoiden nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin ja odotuksiin. Opiskelijakeskeisestä ja työelämäläheisestä koulutuksesta tulee todellisuutta, ja opiskelijat osallistuvat aktiivisesti oman oppimisensa kehittämiseen, uuden tiedon löytämiseen sekä päätöksentekoon INVEST-verkostossa.
Perustamalla tämän eurooppalaisen yliopiston voimme
•    INVESToida kumppanien toiminta-alueiden kestävän kehityksen ja osallisuuden kehittämiseen,
•    INVESToida koulutusjärjestelmä- ja tutkimusmetodi-innovointiin, ja,
•    INVESToida siihen, että opiskelijoistamme tulee aktiivisia eurooppalaisia kansalaisia ja osaavia ammattilaisia.