invest-alliance.eu European University Alliance

European University Alliance

INVEST Eurooppalaiset yliopistot -allianssi yhdistää viisi korkeakoulua:
Slovak University of Agriculture (SUA, Nitra, Slovakia), University of Agribusiness and Rural Development (UARD, Plovdiv, Bulgaria), University of Thessaly (UTH, Volos, Kreikka), Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia UAS, Joensuu, Suomi) sekä Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences (VHL, Leeuwarden ja Velp, Alankomaat). Tämä konsortio toteuttaa komission Erasmus+ Eurooppalaiset yliopistot lippulaivaohjelmaa. Kaikilla INVEST korkeakouluilla on monipuolinen ja syvällinen kansainvälinen osaaminen sekä tunnustettu profiili kansainvälisinä organisaatioina. 
 

Opetuksen, tutkimuksen, innovaation ja osaamisen siirron välisen yhteyden vahvistaminen

INVEST-allianssin viiden eurooppalaisen korkeakoulun yhteisenä visiona on vahvistaa opetuksen, tutkimuksen, innovaatioiden ja osaamisen siirron yhteyttä, edistää liikkuvuutta sekä kehittää korkeatasoista koulutusta, tutkimusta ja INVEST teemoihin liittyvää huippuosaamista. 

Eurooppalaisten yliopistojen verkosto INVEST, INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance, kehittää yhteisiä, innovatiivisia koulutus- ja tutkimusohjelmia, monikielistä, sulautuvaa ja työssä tapahtuvaa oppimista sekä eurooppalaista liikkuvuutta korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja liikkuvuusyhteistyössä. 

invest-alliance.eu Opetuksen, tutkimuksen, innovaation ja osaamisen siirron välisen yhteyden vahvistaminen

Kolme koulutustasoa - kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritutkinnot

INVEST-allianssin toiminta ulottuu kaikille korkeakoulutuksen koulutustasoille eli kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopintoihin, joita INVEST-korkeakoulujen henkilöstö yhdessä kehittää. 
Allianssin neljä strategista pilaria ovat:
(1) kilpailukykyinen koulutus ja laadukkaat oppimistulokset, (2) erinomainen kollektiivinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta, (3) korkea liikkuvuusaste Euroopassa ja sen ulkopuolella, sekä (4) verkostoituminen vaikuttavan koulutuksen ja tutkimuksen foorumina. INVESTin koulutus- ja tutkimustoiminnan kolme keskeistä painopistealuetta ovat: vesi; energia, ruoka ja ympäristö; elämänlaatu sekä yrittäjyys.
Living Lab -työskentelyn vakiinnuttaminen innovaatioalustana alueellisten innovaatioekosysteemien osaksi (tutkimus, koulutus, yritykset/kansalaisjärjestöt, valtiolliset tahot) sekä innovatiiviset ratkaisut (kuten Virtual Campus tai integroitu EDUC8EU-alusta) auttavat INVEST-verkostoa luomaan erinomaiset olosuhteet nykyaikaisen eurooppalaisen yliopiston rakentamiseen. Näin INVEST allianssi voi vastata uuden sukupolven eurooppalaisten tarpeisiin ja rakentaa osaamista, jota tarvitaan heidän toimiessaan kestävän kehityksen edistäjinä Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Samalla INVEST osallistuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiksi määriteltyihin globaaleihin haasteisiin vastaamiseen.
 

invest-alliance.eu Kolme koulutustasoa - kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritutkinnot