Näemme INVESTin täysin toimivana, innovatiivisena ja alhaalta ylöspäin suuntautuvana yliopistoverkostona, joka saavuttaa korkeamman tason koulutuksessa, tutkimuksessa ja innovaatioissa kansainvälisen synergian ja huippuosaamisen kautta ja ottaa entistä enemmän vastuuta osallistavan yhteiskunnan ja tietoon perustuvan talouden kehittämisestä.

INVEST SOCIETY