INVEST SITOUMUKSET

INVEST on:
•    sitoutunut tutkimus - teknologian ja innovaatioiden siirtoon tarjoamalla palveluita ja rakentamalla yhteistä TKI-agendaa omien alueellisten innovaatioekosysteemiensä kanssa,
•    sitoutunut vastaamaan toimialueensa työmarkkinoiden tarpeisiin, tarjoamalla joustavia opintokokonaisuuksia, elinikäisen oppimisen ja täydennyskoulutuksen ohjelmia sekä kehittämällä avointa, saavutettavaa sekä ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista;
•    sitoutunut vahvistamaan haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien opiskelijoiden opiskelua tarjoamalla yhtäläiset mahdollisuudet kaikille korkea-asteen koulutuksesta kiinnostuneille opiskelijoille;
•    sitoutunut osaltaan luomaan avointa yhteiskuntaa ja tukemaan kulttuurista monimuotoisuutta ja
•    sitoutunut vahvistamaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla avoimia yleisöluentoja, yleisötapahtumia ja julkisia keskustelumahdollisuuksia yhteiskunnallisista kysymyksistä.
Pitkän aikavälin tavoitteena INVESTillä on toimia alueellisen kehityksen veturina verkoston kolmella keskeisellä painopistealueella sekä olla aktiivinen osa paikallisyhteisön elämää.