Viisi eurooppalaista yliopistoa yhdistävät ponnistelunsa ajatuksena vahvistaa opetuksen, tutkimuksen, innovaatioiden ja tiedon siirron välistä yhteyttä, kannustaa liikkuvuutta sekä parantaa koulutuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua ja huippuosaamista.

TIETOJA INVEST