invest-alliance.eu Οργανωτική δομή

Οργανωτική δομή

Α) Η διαρθρωτική δομή του INVEST θα αναπτυχθεί δίνοντας έμφαση στους ακόλουθους κύριους άξονες συνεργασίας που βασίζονται στην κοινή παροχή υπηρεσιών, βάσεων δεδομένων και εκπαίδευσης, και συνδέονται με την έρευνα, την καινοτομία και την επιστημονική υποδομή: 
- Διακυβέρνηση - κοινή αποστολή, δομή και φορείς, προσωπικό και ανάπτυξη, 
- Σπουδές - κοινό ακαδημαϊκό ημερολόγιο, σύστημα βαθμολόγησης και εφαρμογή του ECTS, προγράμματα σπουδών και μαθήματα, προϋποθέσεις εισαγωγής και αιτήσεις, διαδικασίες αναγνώρισης της μάθησης, 
- Επιστήμη, έρευνα και ανάπτυξη - ερευνητικά έργα, κοινά ερευνητικά κέντρα, αλληλοσυμπληρούμενα Living Lab's, επιστημονικές εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις, 
- Διεθνείς σχέσεις και κινητικότητα - μονάδα διεθνών σχέσεων, κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, χειμερινά και θερινά σχολεία, πρακτικές κατάρτισης στο εξωτερικό κ.λπ, 
- Έργα και εκδηλώσεις – μονάδες έργων, κέντρα εκδηλώσεων, τύπος   και δημοσιεύσεις, 
- Σταδιοδρομία και απασχόληση - συνεργάτες /επιχειρήσεις και οργανισμοί, επιχειρηματική συμμαχία, πρακτική άσκηση και υποτροφίες, συμβουλευτική και υποστήριξη, δίκτυο αποφοίτων, πλατφόρμες κ.λπ. 
- Εικονική πανεπιστημιούπολη (Virtual Campus) - πλατφόρμα πληροφόρησης και επικοινωνίας, εργαλεία ηλεκτρονικών αιτήσεων, πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, εργαλεία επικοινωνίας, αποθετήριο INVEST, 
- Διασφάλιση ποιότητας και διαπίστευση - πολιτική ποιότητας, εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας, διαδικασίες και διεργασίες και κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης ποιότητας. 
Όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές, αυτές θα διασφαλιστούν με την επεξεργασία και εφαρμογή του μοντέλου συνεργασίας του έργου και θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση συμφωνιών για τις συνδρομές των μελών, τους οικονομικούς κανόνες για τη χρήση και τη συντήρηση της εικονικής πανεπιστημιούπολης INVEST, τη δημιουργία ειδικού ταμείου για χορηγίες και δωρεές, την αναζήτηση πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου κ.λπ. 
 

Δομή διακυβέρνησης

Β)    Θα δημιουργηθεί μια κοινή δομή διακυβέρνησης, η οποία θα εκτελεί τις δραστηριότητες διοίκησης, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια του έργου και μετά το τέλος του:
•    Διοικητικό Συμβούλιο: το όργανο λήψης αποφάσεων, που αποτελείται από τις ακόλουθες κύριες μονάδες:
o    Έδρα- πρόεδρος – μια θέση που καταλαμβάνει ο πρύτανης (ή ο εξουσιοδοτημένος Αντιπρύτανης) κάθε πανεπιστημίου-εταίρου, βάσει της αρχής της εναλλαγής (η συχνότητα εναλλαγής θα εγκρίνεται από τους εταίρους).
o    Συνέλευση Πρυτάνεων – που αποτελείται από πρυτάνεις των συμμετεχόντων πανεπιστημίων, υπεύθυνους για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  Η Συνέλευση των Πρυτάνεων θα συνεδριάσει 4 φορές κατά τη διάρκεια του έργου και θα λάβει στρατηγικές αποφάσεις για το INVEST.
o    Συντονιστής έργου – ένας μεσολαβητής μεταξύ της Συνέλευσης των Πρυτάνεων, των τοπικών συντονιστών του έργου (για κάθε πανεπιστήμιο-εταίρο) και κάθε επιμέρους συμβουλίου·
o    Τοπικοί συντονιστές έργου – άτομα από κάθε πανεπιστήμιο- εταίρο που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του έργου και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου στο ίδρυμά τους.
•    Επιτροπή Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής – το όργανο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ποιότητας των δραστηριοτήτων του έργου, η οποία πραγματοποιείται από μέλη του κάθε επιμέρους Συμβουλίου και της διοίκησής του.
•    Ακαδημαϊκό Συμβούλιο INVEST – το όργανο που είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις σπουδές, τόσο σε επίπεδο υλοποίησης έργου όσο και σε επίπεδο θεσμικού οργάνου. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών θα έχουν θέση σε αυτό το όργανο και έτσι θα μοιράζονται ευθύνες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως στον τομέα των σπουδαστικών υποθέσεων, των προγραμμάτων σπουδών, της κινητικότητας και των Living Labs.
•    Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας INVEST – το όργανο που είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων, σχετικά με την έρευνα και αριστεία.
•    Τεχνικό – Διοικητικό Συμβούλιο – διοικητική μονάδα που λειτουργεί σε κάθε πανεπιστήμιο-εταίρο, διασφαλίζοντας τεχνική και διοικητική υποστήριξη για κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και τις δραστηριότητές του.
Η προτεινόμενη δομή διακυβέρνησης συμβάλλει στην ενίσχυση και επέκταση της συνεργασίας στα διάφορα επίπεδα των οργανισμών και σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας της συμμαχίας στην παροχή εκπαίδευσης.
 

invest-alliance.eu Δομή διακυβέρνησης

Ακαδημαϊκό Συμβούλιο

C)    Ενώ το διοικητικό συμβούλιο θα είναι το πλέον υπεύθυνο όργανο από οργανωτική άποψη, το ακαδημαϊκό συμβούλιο του INVEST θα είναι το πιο σημαντικό όργανο από θεσμική άποψη, ιδίως όσον αφορά το προσωπικό και τους φοιτητές και τη συμμετοχή τους στη δημιουργία του πανεπιστημίου. Σε θεσμικό επίπεδο, το Συμβούλιο θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις σπουδών του INVEST για τους εισερχόμενους/εξερχόμενους φοιτητές, μαζί με την τεχνική και διοικητική διασφάλιση της κινητικότητάς τους. Το συμβούλιο θα είναι υπεύθυνο για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εικονικής Πανεπιστημιούπολης - το βασικό εργαλείο της συμμαχίας όχι μόνο για τη διαχείριση των υποθέσεων σπουδών, αλλά ακόμη και για την παροχή πρόσβασης στο προσωπικό και τους φοιτητές, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των κοινών πτυχίων και μαθημάτων της συμμαχίας (σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της δια βίου μάθησης), της κινητικότητας και του εκπαιδευτικού/μαθησιακού υλικού. 

invest-alliance.eu Ακαδημαϊκό Συμβούλιο