Βλέπουμε το INVEST ως ένα πλήρως λειτουργικό, καινοτόμο και από κάτω προς τα πάνω δίκτυο πανεπιστημίων, που επιτυγχάνει υψηλότερα πρότυπα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτομία μέσω διεθνούς συνέργειας και αριστείας, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερες ευθύνες για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και της οικονομίας της γνώσης.

INVEST SOCIETY