Με γνώμονα την ιδέα της ενίσχυσης της σύνδεσης μεταξύ διδασκαλίας, έρευνας, καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης, ενθάρρυνσης της κινητικότητας και ενίσχυσης της υψηλής ποιότητας και αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα, τα πέντε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ενώνουν τις προσπάθειές τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ INVEST