Το Virtual campus είναι το κύριο εργαλείο της πανεπιστημιακής συμμαχίας INVEST που διαχειρίζεται την υπόθεση των σπουδών και επίσης παρέχει πρόσβαση στο προσωπικό και τους φοιτητές, δίνοντάς τους ευκαιρίες να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των κοινών πτυχίων και μαθημάτων της συμμαχίας (σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της δια βίου μάθησης) , κινητικότητας και υλικού κατάρτισης/μάθησης.

VIRTUAL CAMPUS