invest-alliance.eu

Binnen INVEST ligt de nadruk op het verwerven van de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor duurzame regionale ontwikkeling, waarbij ondernemerschap en leiderschap, onafhankelijk en kritisch denken, burgerzin en verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling, als belangrijke aspecten meegenomen worden.

INVEST focuspunten en -gebieden zijn:

A: Water, energie, voedsel en de samenhang met milieu 
- Klimaatbestendige regionale ontwikkeling 
- Duurzame, innovatieve landbouw
- Aquacultuur 
- Voedselzekerheid 
- Voedselveiligheid 
- Waterbeheer 
- Energietransitie 
- Groene energie 
- Natuurlijk en cultureel erfgoed 


B: Kwaliteit van leven 
- Onderwijs en capaciteitsopbouw 
- Relatie stad-platteland 
- Inter-Europees burgerschap 
- (Kwaliteit van) publieke dienstverlening 


C: Ondernemerschap 
- Waarborgen van kwalitatief goede dienstverlening 
- Circulaire/bio-economie 
- Creëren van banen en management van menselijk kapitaal 
- Nieuwe bedrijfsmodellen en slimme technologieën 
- Duurzaamheid gedreven regionaal kapitalisme en bio-industrie