invest-alliance.eu European University Alliance

European University Alliance

INVEST European University Alliance bestaat uit de Slovak University of Agriculture (SUA) uit Nitra, Slowakije; de University of Agribusiness and Rural Development (UARD) uit Plovdiv, Bulgarije; de University of Thessaly (UTH) uit Volos, Griekenlan;, Karelia University of Applied Sciences (Karelia UAS) uit Joensuu, Finland; en de Van Hall Larenstein Hogeschool (VHL) uit Leeuwarden en Velp, Nederland. Wij ontwikkelen een gemeenschappelijk profiel als geïnternationaliseerde instellingen. Hiermee geven wij uitvoering aan het initiatief van de Europese Commissie voor de vorming en evaluatie van Europese universiteiten.

Versterking van de dwarsverbanden tussen onderwijs, onderzoek, innovatie en kennisoverdracht

Gedreven door het idee om de verbinding tussen onderwijs, onderzoek, innovatie en kennisoverdracht te versterken, mobiliteit aan te moedigen en hoge kwaliteit en excellentie in onderwijs & onderzoek leveren, bundelen de vijf Europese universiteiten hun krachten. Wij bouwen voort op eerdere samenwerkingen in Europese onderwijs-, onderzoeks- en mobiliteitsprojecten om ons gemeenschappelijke doel te bereiken - de oprichting van een Europese universitaire alliantie, met de naam INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance – INVEST. De alliantie richt zich op samenwerking voor de ontwikkeling van gezamenlijke en innovatieve onderwijs- en onderzoeksprogramma's en curricula, alsmede de implementatie van meertalig leren, blended en work-based learning en Europese mobiliteit.

invest-alliance.eu Versterking van de dwarsverbanden tussen onderwijs, onderzoek, innovatie en kennisoverdracht

3 Studiecycli - bachelor, master en doctoraal

De INVEST-alliantie richt zich op studenten in de 3 studiecycli - bachelor, master en doctoraal. Wij doen dit samen met het academisch en niet-academisch personeel van de alliantiepartners. Het fundament onder de alliantie kent vier strategische pijlers: (1) concurrerend onderwijs en waardevolle leerresultaten, (2) collectief toponderzoek en innovatie, (3) hoge mobiliteit binnen Europa; en (4) netwerken om platforms voor toekomstig onderwijs en onderzoek op te zetten, met betrekking tot de belangrijkste aandachtsgebieden: water, energie, voedsel en milieu, kwaliteit van leven en ondernemerschap. INVEST zet Living Labs (“levende laboratoria”, ofwel “proeftuinen”) op die als innovatieve platforms fungeren voor de quadruple helix (onderzoek, onderwijs, bedrijven/NGO's en GO's). In samenwerking met de belanghebbenden uit de regio's, en middels het aandragen van innovatieve oplossingen, zoals de virtuele campus of het geïntegreerde EDUC8EU-platform, zal de INVEST-alliantie de perfecte voorwaarden scheppen om een moderne Europese universiteit op te bouwen. Een universiteit die tegemoet komt aan de behoeften en vereisten van de nieuwe generatie Europeanen als leiders van de invoering van een duurzaam leven in regio's in heel Europa. (Toekomstige) professionals die antwoorden geven op de huidige mondiale uitdagingen in het kader van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

invest-alliance.eu 3 Studiecycli - bachelor, master en doctoraal