INVEST vervult haar missie met de volgende activiteiten:
- betrokken onderzoek - overdracht van technologie en innovatie door diensten te verlenen aan ondernemingen via adviescentra, laboratoria, samenwerking met bedrijfsincubators, technologische parken, het realiseren onderzoek op voor de samenleving belangrijke thema's, enz;
- betrokken onderwijs - inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt in de omgeving, aanbieden van flexibele studieprogramma's, verstrekken van informatie over programma's en cursussen op het gebied van levenslang leren en permanente educatie, aanbieden van afstandsonderwijs, algemeen toegankelijke opleidingen, enz;
- het mogelijk maken van studeren voor kwetsbare groepen en studenten met een handicap door iedereen die hoger onderwijs wil volgen gelijke kansen te bieden;
- creëren van een open samenleving en ondersteuning van culturele diversiteit en een breder blikveld door deelname aan mobiliteit;
- maatschappelijke betrokkenheid - openbare lezingen. openbare evenementen, openbare discussies over maatschappelijke vraagstukken, vrijwilligerswerk en consultancy door universiteitsmedewerkers en/of studenten, enz.

Als lange termijn prioriteit zal INVEST werken aan de versterking van de relatie tussen universiteiten en bedrijven om zo een drijvende kracht te worden achter de ontwikkeling van de regio's binnen de drie belangrijkste aandachtsgebieden, als actief deelnemer binnen de regionale gemeenschap.