invest-alliance.eu

Een moderne Europese universiteit

De visie van INVEST is het creëren van een moderne Europese universiteit die voldoet aan de behoeften en eisen van de nieuwe generatie Europeanen als de leiders in het introduceren van duurzaam leven in regio's in heel Europa. Wij zien INVEST als een volledig functionerend, innovatief en bottom-up netwerk van universiteiten, dat hogere standaards bereikt in onderwijs, opleiding, onderzoek en innovatie door middel van internationale synergie en excellentie, waarbij we een grotere verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van een inclusieve samenleving en kenniseconomie. 

Om de visie tegen 2025 te verwezenlijken, zullen studenten een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling ervan. De inspanningen zullen niet alleen gericht zijn op kwaliteitsborging in onderwijs, maar ook op de veranderende behoeften en verwachtingen van studenten. Studentgericht onderwijs zal een realiteit worden en studenten zullen actief deelnemen aan de ontwikkeling van hun leerproces, aan de ontdekking van nieuwe kennis en aan elk besluitvormingsproces binnen INVEST. 
Met de oprichting van deze Europese universiteit: 
- INVESTeren we in het versterken van de duurzaamheid en inclusiviteit van de regio's waarbinnen de partners opereren 
- INVESTeren wij in de innovatie van ons onderwijssysteem en onze onderzoeksmethoden 
- INVESTeren wij in onze studenten om actieve burgers en professionals in Europa te worden
 

invest-alliance.eu